2019 – 2020: Malene og Hannah

“Jeg blev spurgt i foråret 2019, da jeg lige var begyndt at gå hjemme med Bertram på 2 år, af Elsebet Mie Nielsen og Sille Gottlieb, om jeg ville overtage styringen af Legestuen i Sorø – og jeg sagde straks ja!

Mit hjemmepasserliv var et jeg overtog fra min mand, Jonas, som havde været hjemme med vores søn Bertram fra 10 måneder til hans 2 års fødselsdag. Så jeg var ny i gruppen, imens Bertram var hjemmevant.

Gruppen var ved at blive ret lille, da mange af de “faste” legestuebørn og voksne var på vej videre ud i verden med børnehave, jobs eller flere børn. Vi havde heller ikke noget fast sted at være til en start, da Magdalene Haven desværre ikke længere havde plads.

Så jeg spurgte Hannah Müller, om hun havde lyst til at være sammen om at skabe en retning for Legestuen i Sorø, og hun var frisk! Vi var sådan cirka os 2 som den faste kerne i legestuegruppen der i sommeren 2019, og vi lagde hovederne i blød: Vi sendte spørgeskema ud for at se hvad behovet var for en legestue, og hvor aldersgruppen lå – for vi ville gerne have flere at lege med 🙂

Vi gav den gas med at lave hjemmesiden her, og få liv i vores facebookside, så det blev synligt for især nye og interesserede, hvad vi var for en størrelse og hvad vi lavede. Så vi oprettede begivenheder i ét væk og skrev små historier efter vores ture, Skovhuset og gymnastiksalen.

Vi boede i sommeren 2019 i et lokale i Frikirken, som Johns mor Hannah stillede til rådighed for os, og nogle måneder senere takkede vi ja til at måtte komme i skovbørnehaven Skovhuset og bruge deres indendørs og udendørs faciliteter, da vi især savnede en legeplads at røre os på.

Vi begyndte at ses fast hver eller hver 2. tirsdag til turdag og/eller gymnastiksal i vinterhalvåret, og fast hver torsdag i Skovhuset. I det første lange stykke tid var Hannah og jeg tilstede hver gang der var noget med legestuen, for at få budt alle velkomne.
I foråret 2020 blev vi kontaktet af naturvejleder Signe Friis Jørgensen, fra Kongskilde Naturcenter, med tilbud om at vi måtte bruge deres faciliteter til et forløb derude. Der trådte nu ny administrator Nadja til, og sammen planlagde Hannah, Nadja, Signe og jeg et halvt års forløb ved Naturcentret – som kører lige nu, med Nadja ved roret.

Gruppen voksede igen henover vinteren 19/20, og vi er i dag en meget blandet flok: Nogle hjemme på barsel med de helt små, nogle på hjemmepassertilskud med børn på under 2 år, nogle der går hjemme med de lidt større børn enten fuld tid som hjemmegående, med deltidsjob, fleksibelt job eller med en fridag i ny og næ, og andre med børn i skolealderen, som hjemmeskoles eller unschooles.
Nogle kommer hver uge, andre mindre hyppigt. De fleste er fra Sorø, men vi har også familier der kommer fra Skælskør, Korsør, Ringsted, Slagelse, Næstved m.m.

Vi har oplevet så mange dejlige ting her i legestueregi 2019-2020: Badeture, leg hjemme hos hinanden, biblioteket, skovture, fugle, bål, strand og bier ved Naturcentret, Birkegårdens Haver, gymnastiksal, caféture, Broby Planteskole, Hørhavens Is, strandture, jordbærræs, Dinoræs, afsavn pga. corona lockdown, besøg af journalister med flotte artikler til følge, leg i Skovhuset, besøge legepladser.

Det spørgsmål vi har fået allerflest gange fra interesserede i legestuen, er: “Er der nogen børn på 3, 4, 5, 6 år i gruppen? Mit barn savner nogle jævnaldrende at lege med”.

Så i takt med at min egen dreng er blevet større, og flere og flere børn på +3 år faktisk kommer i Legestuen (til trods for stor mangel på dem!), har jeg forfulgt at lave aktiviteter og ture, der var rigtig spændende for de store. Det har været sjovt og udfordrende, og givet både Bertram og jeg rigtig mange nye venskaber med på vejen.

Legestuegruppen har mange undergrupper af børn og voksne, som også ses udenfor legestuen: Enten har de altid gjort det, eller også har de fundet hinanden i legestuen. Uanset hvad, er jeg mega, mega, MEGA stolt af at vi sammen har fået skabt et rum, hvor vi kan finde, skabe og være sammen med vores fællesskab her i Legestuen i Sorø.

Nu starter et nyt kapitel for os; Bertram skal starte i steinerbørnehaven Alfehaven, og jeg og Hannah har givet stafetten videre til Cathrine og Nadja. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge med på sidelinjen; Jeg ved fra førstehånds experience, at I er formidable til at finde på dejlige ting at lave sammen med vores børn – og Legestuen i Sorø er heldig at få jer bag roret 🙂

Mange hilsner
Malene Skaadegard Larsen